El Monestir de les Avellanes obre nous horitzons en la gestió de la seva finca agrícola

El 23 de setembre de 2019, al Monestir de les Avellanes, es va signar el contracte d’arrendament de la finca agrícola de cereal, al jove agricultor Josep Gregori, fill de Vilamajor (Àger).

Amb aquest contracte s’aposta per seguir donant funció agrícola a la finca, i així mateix garanteix el manteniment adequat dels camps que formen el terme del Monestir de les Avellanes.

Els nous temps, demanen també noves respostes. Així doncs, després de més de cent anys de gestió directa de la finca agrícola, la comunitat marista del Monestir de les Avellanes, ha decidit apostar per un nou model. Estem molt orgullosos que qui encapçali aquest projecte sigui un jove agricultor de la comarca, que ha decidit continuar vivint de l’agricultura i la ramaderia. Ben segur també, que els seus coneixements com a enginyer agrònom, fomentaran de nou la innovació als camps del monestir.

La comunitat de Germans Maristes, que va arribar al Monestir de les Avellanes, l’any 1910, va fer-se càrrec de seguit de la finca agrícola, com a mitjà de manteniment de la comunitat i del monestir. Ben aviat van introduir innovacions a la comarca, com l’apicultura mòbil, la ramaderia intensiva, la mecanització del camp o el reg amb tècniques modernes, entre altres. Arribant a rebre diversos premis pel foment de la innovació en l’agricultura i la ramaderia.

 

 

Sembreu la terra que ja arriben les festes del Sant Crist!

Camps preparats per al conreu de l'ordi (Foto del G. Alain Delorme)Arriben les festes del Sant Crist, patró de Balaguer, com sempre amb activitats ben diverses que combinen tradició i modernitat, en la Festa Major de tardor de la capital de la Noguera, enguany del 6 al 9 de novembre.

Als Aspres del Montsec i concretament al terme del Monestir de les Avellanes, l’arribada del novembre i de les Festes del Sant Crist, significa que es temps de sembrar l’ordi, el blat, la civada i el sègol.

Puntuals a la cita, els encarregats de la finca del monestir han iniciat avui, després de la prèvia preparació de la terra, la sembra del cereal. Una sembra que es fa de forma mecanitzada, cosa que permet que en pocs dies estiguin sembrats tots els trossos.

I a partir de la setmana vinent caldrà esperar que el temps acompanyi, ens plogui una mica, de manera que el cereal pugui néixer i estar preparat per passar el llarg hivern.

El conreu de la terra en un territori com el dels Aspres del Montsec, ha anat canviant molt en els últims anys, tot i tractar-se d’una agricultura de secà. Al marge de la mecanització del camp, cal destacar el canvi en la tipologia de cultius i el canvi en la distribució i explotació de les terres de conreu.

Els cultius d’aquesta zona de la Noguera han anat perdent divEl Miquel amb el tractor sembrant un tros del Monestirersitat, no fa pas tants anys un dels conreus principals era l’ametller i en menor mesura l’olivera. Actualment però aquests dos conreus s’han anat substituint pel cereal i sobretot per l’ordi, un conreu també tradicional a la contrada. Aquesta pèrdua de diversitat es deu sobretot a dos motius: en primer lloc la devaluació del preu pagat per l’ametlla i la dificultat de competir en un mercat globalitzat. En segon lloc la manca de pagesos degut a l’envelliment de la població i la dificultat de la gent jove per continuar vivint de la terra. Tot plegat fa que s’opti per la sembra de cereal, que no vol tant manteniment com l’arbre i que es paga una mica millor.