Inauguració de la Creu dedicada a l’Any de la Fe al Monestir de les Avellanes

El dijous, 11 d’octubre, s’inaugurava a Roma l’any de la fe, proposat pel Sant Pare. Les comunitats del Monestir de les Avellanes ens volem implicar en aquest camí de fe, d’aquesta manera hem programat alguns actes religiosos que tenen la FE com a referent.

El primer ha estat inaugurar un petit monument consistent en tres pedres tallades que formaven part d’algun dels edificis històrics de l’antic monestir premonstratès on vivim. Les pedres s’han col·locat en forma de columna i les remata una creu de forja que té una alçada similar al de les tres pedres.

El treball de forja és obra d’Antonio Guerra, un dels millors mestres de forja que ha tingut Catalunya i Espanya. La seva filla ha fet donació al Monestir d’alguna de les peces del taller del seu pare perquè puguin vestir i decorar alguns dels racons de la casa i de la finca.

Una placa, col·locada al peu de la creu, ens recorda que s’ha alçat amb motiu de l’any de la fe, 2012-2013 i que Antonio Guerra n’ha estat el forjador. Des d’aquí volem donar les gràcies a totes les persones que han fet possible aquest nou espai de referència de la fe.