El Monestir de les Avellanes compromés amb el medi ambient


El passat 26 de març de 2012 el germà Ramon Serra recollia en nom del Monestir de les Avellanes el diploma “Acords Voluntaris” de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Aquest diploma acredita que el monestir s’ha adherit al Programa d’acords voluntaris amb l’objectiu de reduir les seves emissions de gasos amb l’efecte d’hivernacle des de compromís, la voluntarietat, el rígor i la transparència.

D’aquesta manera el Monestir de les Avellanes expressa la seva voluntat de realitzar i validar anualment l’inventari d’emissions, i portar a terme accions per minimitzar-les.

L’acte va tenir lloc al Palau de la Generalitat i els diplomes foren entregats de la mà del Conseller de Territori i Sostenibilitat, el molt honorable Lluís Recoder i Miralles.