Els lledoners centenaris del Monestir de les Avellanes

Al arribar al Monestir de les Avellanes, una de les primeres coses que s’hi veuen són els jardins que hi ha a l’entrada. En aquests jardins, entremig de l’absis de l’església i la Font de la Mallola, hi podeu observar també tres lledoners centenaris que us donen la benvinguda.

Al jardí del Monestir de les Avellanes s’aixequen ben esvelts els tres lledoners centenaris. Tres lledoners que ja apareixen a les primeres fotografies que es van fer del Monestir, cap a finals del segle XIX. En aquells temps el Monestir es trobava en estat de semi abandó. Des de 1840 ja no hi vivien els monjos premostratencs, que van haver de marxar degut a la desamortització. Durant 75 anys, el monestir passà per les mans de diferents propietaris, que amb més o menys tacte el deixaren en un estat lamentable i quasi ruïnós .

Tot i que no sabem qui els hi va plantar o bé quan hi van nàixer, podríem dir que per la grandària del seus troncs i per la seua alçada, es troben en aquest lloc des de temps del monjos premostratencs. De fet a les memòries del Monestir, s’esmenta una plantada d’arbres que es féu a mitjans del segle XVIII. No en parlen però, altres cròniques o la premsa escrita d’anys posteriors, són les fotografies que ens fan evident que l’any 1898 ja hi eren, i d’això ja en fa 110 anys! .

Continua llegint