25 anys de la construcció del nou pou del Monestir de les Avellanes

Pel juliol de 1986 començà a notar-se la manca d’aigua procedent de la Font de la Mallola, l’històric manantial donat pels comtes d’Urgell als monjos del Monestir de les Avellanes l’any 1210.

Se sol·licità a l’Ajuntament d’Os de Balaguer una carta per tal que es certifiqués aquesta manca d’aigua, ja que no hi havia recurs suficient per a atendre els diferents grups que tenien contractat el refugi dels Quatre Vents. De manera provisional es construeix una arqueta, que avui encara es conserva, per descarregar tonells d’aigua de boca, procedent de Balaguer, amb la qual s’omplia el dipòsit de la casa. Al mateix temps que se suprimeixen els regs de l’hort, els jardins…, i s’informa als superiors de la situació extrema de manca d’aigua. La seva decisió fou que es comencessin a fer sondejos per trobar noves fonts d’aigua sobre el terreny. Aquest encàrrec es feu al senyor Joan Guàrdia, de Les Avellanes, que és qui proposa d’excavar en el punt exacte on avui hi ha el pou de la casa.

L’empresa Perforaciones el Segre fou l’encarregada d’iniciar la perforació a les 8 del matí del dia 10 de juliol de 1986. Després de molta expectació, a la profunditat de 47 metres es començà a tenir senyals d’aigua i a partir dels 57 metres començà a brollar l’aigua. El pou però s’aprofundeix fins als 100 metres. Era un dissabte, al Monestir de les Avellanes hi havia una trobada dels pares dels Germans, el crit fou unànime: Miracle! Miracle!. A les 13 h. finalitzava la perforació amb l’admiració dels pagesos, que pugaven del mercat de Balaguer i s’aturaven a veure la vinya inundada fins a l’antiga caseta del correu. Al mateix moment de la perforació s’anaven col·locant els tubs de plàstic de 20 cm de diàmetre, i uns dies després s’instal·là la bomba d’aigua de 16 CV submergida a 87 metres de profunditat, mentre el nivell de l’aigua pujava fins a 26 metres de la superfície. Finalment l’obra d’adornament el pou, la realitzà el Sr. Lluís Medina, un any després.

Crònica del G. Miquel Mas, Vídeo del G. Ramon Serra. Juliol de 2012