L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic presenta el Monestir de les Avellanes com a cas d’èxit en la reducció dels gasos amb efecte hivernacle

Acord volunatirs. DiplomaL’Oficina Catalana del Canvi Climàtic presenta el com a cas d’èxit el Monestir de les Avellanes, en la reducció de l’emissió de gasos amb efecte hivernacle. L’any 2012 des del Monestir de les Avellanes ens vam sumar a la campanya Acords Voluntaris, impulsada des de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

El motiu pel qual se’ns presenti avui com a nou cas d’èxit és perquè el Monestir de les Avellanes ha modernitzat des de l’any 2000 les seves instal·lacions tèrmiques i elèctriques. Entre els anys 2013 i 2015 el consum energètic s’ha reduït un 24%, més de 80.000 kwh, la qual cosa ha suposat un estalvi que supera els 10.000 euros anuals.

Monestir de les AvellanesEl programa Acords Voluntaris inclou les àrees del Monestir de les Avellanes corresponents a l’Hostatgeria, que disposa de 37 habitacions dobles climatitzades, el Centre de Reunions del Montsec, amb 11 sales de reunió totalment equipades i el Restaurant “El Claustre” amb dues sales també climatitzades. La modernització de tots aquests espais ha contemplat la segmentació de la climatització per tal de racionalitzar el consum energètic, la millora de l’eficiència energètica a través de la implantació de làmpades LED i detectors de presència als espais comuns, la substitució de bombes de recirculació per bombes electròniques o la renovació de la depuradora d’aigües residuals. També s’han substituït les finestrers amb tancaments vells, per tancaments d’alumini que garanteixin un bon aïllament.

Posta del Sol al MonestirAquest 2015 s’ha iniciat l’adaptació de la il·luminació nocturna, aprofitant les obres de restauració del claustre. A banda dels aspectes de reducció del consum energètic i emissió de gasos contaminats, també s’ha tingut en compte que el Monestir de les Avellanes està dins de l’àrea del Montsec declarada com a zona de màxima protecció del cel nocturn en la vulnerabilitat de la contaminació lumínica. Per aquest motiu s’han emprat en la il·luminació exterior llums LED de baix consum, llum groga de baixa intensitat i garantint la direccionalitat de les làmpades sempre de dalt cap baix.

En conclusió aquestes mesures han aconseguit reduir l’emissió de 48 Tones CO2/any i 80.603 kwh/any. (vegeu les dades amb més detall)

Plaques solar amb Monestir de les Avellanes al fonsTotes aquestes accions s’emmarquen dins de les polítiques de protecció del medi ambient dins del projecte actual del Monestir de les Avellanes. La finalitat de les mateixes és garantir que el projecte del monestir és desenvolupi d’acord al manteniment de la qualitat ambiental i de protecció del nostre entorn natural i paisatgístic. Alguns dels exemples impulsats des de fa anys han estat: la planta fotovoltaica, l’aprofitament de les aigües residuals depurades per al reg dels jardins i la vinya, la progressiva separació de recollida d’aigües residuals i de pluja, l’aplicació de plans forestals per al manteniment adequat del bosc del monestir i per evitar els incendis forestals, entre altres.

Des del Monestir de les Avellanes treballem i seguirem treballant per construir un Monestir de les Avellanes sostenible amb el medi ambient.

L’energia solar, present al Monestir de les Avellanes

Plaques solar amb Monestir de les Avellanes al fonsJa fa temps que el Monestir de les Avellanes ha apostat per l’ús de les energies renovables i sostenibles. Tampoc és un tema nou per a la comarca, ja què els habitants del dur territori dels aspres del la Noguera, des de temps antics han emprat la imaginació, per aprofitar al màxim els recursos energètics que els proporcionava la natura. Ara però, i ja al segle XXI, les noves tecnologies permeten un aprofitament de les energies renovables molt més avançat.

Des d’inicis d’aquesta tardor, el Monestir de les Avellanes, disposa d’una planta solar fotovoltaica amb la qual es pretén aprofitar el màxim possible la llum del sol, present a la Noguera alta la major part de l’any. Un nou repte a favor de les energies renovables, tot i que no és pas el primer, ja que el Monestir disposa des de l’any 2000 d’un sistema de reaprofitament de les aigües residuals. Aquestes aigües, són filtrades a través de processos biològics i emmagatzemades en dipòsits. El seu ús és el reg dels camps de l’entorn, com per exemple pel reg gota a gota de la vinya, per a l’horta i també en alguns camps de l’entorn del Monestir. Una pràctica que ha suposat un gran estalvi d’aigua, en un entorn on des de sempre, aquest recurs hi ha estat molt mancat.Muntant una de les plaques de la Planta solar del Monestir

Com ja sabeu l’energia solar és l’energia renovable obtinguda directament del sol. La radiació té un valor de potència que varia segons el moment del dia, així com segons les condicions atmosfèriques. L’energia solar fotovoltaica és la forma d’obtenció de l’energia solar mitjançant plaques de semiconductors que són sensibles a la radiació solar. El corrent elèctric continu que proporcionen les plaques fotovoltaiques es pot transformar en corrent altern i injectar-lo a la xarxa elèctrica normal. En entorns aïllats és una forma econòmicament viable d’obtenir electricitat, tot i que en aquest aspecte cal tenir en compte la legislació vigent sobre l’explotació d’aquest tipus d’energia. Continua llegint